The Steps или историята на една идея с кауза Научаваме повече за мястото, което среща, сприятелява и приобщава хората с различни идеи, в разговор с Иван Димов.