София във времето и пространствата Разговор с Виктор Михайлов, създател на страницата "Стара София", която кани читателите на разходка в миналото.