Светът на Малу Дала Пикола – историчност, съвременност, футуризъм Среща с таланта на една италианка по рождение, художник по призвание и космополит по душа.