Когато Сартр пише на Бовоар „Любовта ми променя всичко наоколо и нещата около мен променят любовта ми."