Непобедима карта Ицо Хазарта отново ни показва какво значи истински добър рап.