Топлата поезия на студената Швеция „Където нежността е бездомна, там и жената, и мъжът са бездомни. “