Евгения Марс и последното възрожденско дело Милена Кирова за сборника „Полувековна България“, посветен на 100-годишнината от смъртта на Иван Вазов.