Симона Илиева

автор

 Симона Илиева е магистър по Културология. Понякога обича да рисува – с думи.

най-нови материали от
Симона Илиева

други автори