Юлия Хаджиева

 Дългогодишен читател, зрител, слушател, драскач, преводач от английски език. С опит в областта на УЧР. Старае се да бъде човек, защото вярва, че човекът се е появил пръв на този свят. Като необходимо условие да се роди и творецът.

най-нови материали от
Юлия Хаджиева

други автори