Умберто Еко и пътуването със сьомга...

Откъс от сборника с есета на италианския писател и философ-семиотик Умберто Еко.

Ако някога сте се запитвали как се играе индианец, то Умберто Еко се е погрижил да ни отговори и на този въпрос. Липсата на гения се усеща все по-силно. Без него е някак по-скучно... За по-лек понеделник избрахме откъс от сборника с есета "Как се пътува със сьомга“ (1975). Предстои на български от ИК "Колибри", в превод на Вера Петрова.

Как се играе индианец

При положение, че бъдещето на индианската нация изглежда предопределено, единствената възможност за един млад индианец да се издигне в обществото е да участва в уестърн. За тази цел тук предоставяме някои основни инструкции, които да позволят на младия индианец, докато извършва различните си мирни или пък войнствени занимания, да се окачестви като "индианец от уестърн“, като по този начин разреши проблема, свързан със свойствената за категорията му частична заетост.

Преди нападение

 1. Никога не нападайте изневиделица: обозначете се отдалеч, няколко дни предварително, като издавате ясно различими димни сигнали, които да дадат време на онези от дилижанса или от форта да предупредят Седми кавалерийски полк. 
 2. По възможност се появявайте на малки групи по околните хълмове така, че да бъдете забелязани. Разполагайте съгледвачите си на много отдалечени възвишения.
 3. Оставяйте видими следи при преминаване: отпечатъци от конски копита, угаснали огньове от биваци, пера и амулети, които да позволят да бъде разпознато племето.

 

Нападение на дилижанс

 1. При нападение на дилижанс винаги го следвайте на подходящо разстояние или поне яздете редом с него, за да могат да ви улучат.
 2. Удържайте мустангите, очевидно по-бързи от конския впряг, те не бива да изпреварват дилижанса.
 3. Правете опити да спрете дилижанса само един по един, като се хвърляте между конските сбруи, така че да бъдете улучени от кочияша и стъпкани от конския впряг.
 4. Никога не пресичайте пътя на дилижанса вкупом: бихте го спрели на мига.

Нападение на изолирана ферма или на обозни коли, наредени в кръг

 1. Никога не нападайте нощно време, когато заселниците не го очакват. Спазвайте принципа, по силата на който индианците атакуват само денем.
 2. Издавайте вика на койота упорито и по начин такъв, че да сигнализирате за позицията си.
 3. Ако някой от белите издаде вика на койота, веднага вдигнете глава, за да бъдете удобно изложени на прицел.
 4. Нападайте на смени, без никога да затягате кръга, та да могат да ви отстрелват един по един.
 5. Никога не се включвайте в пълен състав в кръговата атака, заемайте един по един мястото на падналите.
 6. Въпреки липсата на стремена намерете начин да се заплетете в конските сбруи, така че, когато бъдете улучени, дълго да бъдете влачени от животното.
 7. Използвайте пушки, закупени от нечестен търговец, без да знаете как действат. Презареждането им трябва да отнема много време.
 8. Не прекъсвайте кръговата атака, когато пристигнат подкрепленията, изчакайте кавалерийския отряд, без да се втурвате срещу него, като при първия сблъсък се разпръснете в безредица, давайки възможност за индивидуални преследвания.
 9. В случаите на изолирани ферми изпращайте на нощно разузнаване само един човек. Той ще трябва да се доближи до осветен прозорец и дълго да наблюдава бялата жена вътре, дотогава, докато тя не забележи лицето на индианеца зад стъклото. Нека изчака жената да изпищи и мъжете да наскачат, след което да направи опит да избяга.

Нападение на форт

 1. Преди всичко оставете конете да избягат през нощта. Не си ги присвоявайте. Пуснете ги да се пръснат из прерията. 
 2. В случай на щурм по време на битка се изкатервайте един по един. Нека първо да се подаде оръжието ви, после главата, бавно, и тогава се появете, но след като бяла жена ви е посочила на безпогрешен стрелец. Не падайте от вътрешната страна на укреплението, а назад, от външната му страна.
 3. При стрелба отдалече застанете ясно различими на островърхо възвишение, така че да полетите напред и да се размажете по скалите под него.
 4. В случай на директна схватка не бързайте да се прицелвате.
 5. Също така никога не използвайте пистолети, които биха решили изхода от схватката на мига, а само неогнестрелни оръжия.
 6. В случай на оттегляне на белите не си присвоявайте оръжието на убит враг. Само часовника, но при това положение се позабавете, за да послушате тиктакането му, докато ви връхлети друг от враговете.
 7. При взимане на пленник не го убивайте веднага, а го вържете за стълб или го затворете в шатра и чакайте новолунието, за да дойдат да го освободят.
 8. При всички случаи е сигурно, че ще убиете противниковия тръбач, веднага щом затръбят от Седми кавалерийски полк. В такъв момент тръбачът на форта непременно се изправя, възкачен на най-високата куличка на укреплението, за да отговори.

 

Други случаи

 1. При нападение над индианското село излизайте от шатрите, обзети от паника, и тичайте в противоположни посоки, като се опитвате да се доберете до оръжията, предварително оставени на труднодостъпни места.
 2. Проверявайте качеството на продаденото ви от контрабандистите уиски: количеството сярна киселина в него трябва да бъде в съотношение три към едно.
 3. В случай на преминаващ влак се уверете, че в него пътува ловец на индиански глави, и разположете конския конвой по протежение на линията, като размахвате пушки и издавате викове за поздрав.
 4. При скок отвисоко на гърба на някой бял дръжте ножа така, че да не го нараните и да му дадете възможност за ръкопашен бой. Изчакайте белия да се обърне.
представяне Умберто Еко книги интелект

бюлетин

още смарт