ТаМ Велико Търново и Фестивал на Новия европейски Баухаус

ТаМ Велико Търново е една от трите локации в България, където ще се проведат съпътстващи събития от програмата на първия фестивал на Новия европейски Баухаус.

ТаМ Велико Търново е една от трите локации в България, където ще се проведат съпътстващи събития от програмата на първия фестивал на Новия европейски Баухаус. Фестивалът с водещо послание „Заедно за красиво и устойчиво бъдеще“ се провежда в Брюксел от 9 до 12 юни с над 200 сателитни събития по цял свят. Събитието „Бъдеще за КДК“ в старата столица ще се проведе на 11 юни (събота) от 19:00 ч. в пространство за култура и социални инициативи ТаМ (ул. Велчо Джамджията 16).


Д-р Зорница Драганова и арх. Веселин Алексиев ще представят резултатите от проучването на миналото на сградата, помещавала 26 години Клуба на дейците на културата, която от 2021 г. е новият дом на клуб ТаМ. Изследователите ще разкажат за архитектурното и културното наследство на сградата. Проучването е базирано на документи, архивите на КДК, интервюта и разкази на културни дейци и техните наследници.

Целта на клуб ТаМ е да се съхрани и осмисли културното и архитектурното наследство на сградата. Освен теренното изследване организаторите са поканили и десет артисти, които творчески да интерпретират архивите на КДК и историята на сградата. Първата изложба, представяща протоколите на КДК от 1982 г., е дело на визуалния артист Радостин Седевчев и все още може да се разгледа в ремонтираното пространство.

 

Историческото, архитектурно и артистично изследване на сградата на ул. Велчо Джамджията 16 е една от стъпките по възстановяването на културните функции на пространството и създаването на съвременен център за изкуство, култура и диалог. Широката обществена кампания и участието на архитекти и артисти в обживяването на сградата олицетворява принципите на Новия европейски Бауаухс (НЕБ), като поставя фокус върху възвръщане на усещането за принадлежност.

Новата творческа и интердисциплинарна инициатива на Европейската комисия цели създаването на красиви, устойчиви и приобщаващи общностни пространства. Тя свързва архитектура и дизайн с наука и технологии, като важна роля в процеса имат представители на изкуството и културата. Партньори на НЕБ са близо 500 инициативи от цял свят, като ТаМ Велико Търново е една от 11-те партньорски организации от България. Първият фестивал на Новия европейски Баухаус представя примери за постиженията им и предоставя пространство за диалог, обмяна на опит и идеи.

Изследването на историята на сградата се провежда в рамките на проект „Бъдеще за КДК“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. 

бюлетин

още реакция