Скок "От друга страна" с колекцията от съвременно изкуство на Николай Неделчев

Откриването е на 18 май в Галерия Little Bird Place.

Сирма Сарафова, Ораховац. Композиция, 2012

Галерия Little Bird Place представя изложба на избрани творби от колекцията със съвременно изкуство на Николай Неделчев. Надникваме "От друга страна" в творчеството на Кольо Карамфилов, Деян Янев, Димитър Генчев, Станимир Генов, Росица Гецова, Иво Бистрички, Сирма Сарафова – Ораховац, Викенти Комитски, Стела Василева, Красимир Кръстев – RASSIM, Любен Петров, Юлий Таков, Калина Мавродиева, Габриела Тончева.

Кольо Карамфилов, Без заглавие, неизвестна година

Изложбата представя колекция от сюжети, обединени от присъщия за всеки от нас порив към мечтание, надскачане на непосредствената действителност и оттласкване към други, непознати светове и екосистеми – били те реално физически достъпни или сътворени от нашето въображение. Кураторският проект отразява пътя на колекционера Николай Неделчев, естественото развитие на естетическото му възприятие и вкус към изкуството, неговия нюх към творби с история. 

Деян Янев, Човек, Бог, 2015

"От друга страна" е следствие от настоящата работа на кураторите Теодора Константинова и Косара Константинова по описването на мащабната колекция със съвременно изкуство на Николай Неделчев. Откриването е във вторник, 18.05.2021 от 17:00 часа.

бюлетин

още реакция