Изложба на Николай Константинов в галерия Структура

"Гледки от ателието и нови работи" може да видим от 10 февруари до 6 март.

Това е първата самостоятелна изложба в България на родения през 1965 г. в София, но живеещ вече повече от 30 години в Брюксел автор. Представен дигитално през май-юни 2020 г. в рамките на онлайн кампанията на галерия Структура, сега творчеството му ще бъде показано и на живо.

 

„Посещение в ателието“, 2020

 

Николай Константинов завършва Висшето национално училище за визуални изкуства La Cambre в Брюксел през 1995 г. От 1998 г. е асистент, а от 2019 г. професор по Дигитални изкуства 3D в същото учебно заведение. Като автор работи в областта на традиционната и дигиталната скулптура, както и на рисунката.

 

„Посещение в ателието“, 2020

 

Изложбата в галерия "Структура“ включва най-новите рисунки на художника от 2020-2021, както и дългосрочния проект "Посещение в ателието“, който той развива в дигиталната триизмерна реалност от няколко години. За съпоставка са представени и недигитални пластични скулптури (които също включват предварителни дигитални процеси) от 2017-2018 г. Търсенията в едната и в другата реалност влияят върху работата на автора и водят, по думите му, до необичайни и изненадващи комбинации. Н. Константинов се интересува от динамиката между дигиталната и традиционната скулптура, от възможностите, които те предоставят и недостатъците, които притежават. Преливането между двете е сред основните проблеми, които го занимават.

"Посещение в ателието" е един виртуален свят, който има формата на скулптурно ателие с гигантски размери. В това ателие съжителстват виртуални скулптури и инсталации. Инсталациите включват значително количество текст и имат характера на автофикция. Една от специфичните характеристики на този многогодишен проект е отношението към мащабите, пространството и монументалното присъствие на текста.

Цикълът рисунки "Бягство от Троя“ отново показва интереса на художника към пресичането на жанрове, стилове и епохи. Изхождайки от поемата на Вергилий "Енеида“, както и от множеството скулптури, пресъздаващи историите на античните герои, Н. Константинов създава своята абстрактна Троя – "вътрешната крепост на нашите закостеняващи и механични ментални конструкции, които трябва да бъдат поразени и опожарени като циклично обновяващо се жълто цвете“ (Н.К.).

 

"Бягство от Троя"

 

Изложбата е осъществена с помощта на Национален фонд култура: "Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в сферата на изкуствата“

бюлетин

още реакция