Изкуството на изкуствения интелект

За появявата на генеративното изкуство и изкуство с изкуствен интелект.

Нова област на дигиталното изкуство разширява границите на творчеството и променя начина, по който създаваме изкуство. Художници разработват автономни роботи, с които да си сътрудничат, захранват алгоритми с данни и обучават машини да създават визуално изкуство. Изкуственият интелект (AI) се е превърнал в желан сътрудник в художественото творчество.

Изображение генерирано от Artssy AI


Какво представлява изкуството на изкуствения интелект?

Накратко, това е изкуство, създадено с помощта на AI. Изкуственият интелект е област на компютърните науки, която се фокусира върху създаването на машини, които имитират човешкия интелект или дори симулират човешкия мозък чрез набор от алгоритми.

Изкуственият интелект може да конструира нови произведения чрез машинно обучение, като използва различни алгоритми за самообучение, които извличат знания от данни. Изкуството на AI е резултат от сътрудничеството между художника и системата, но нивото на автономност може да варира значително, а резултатът зависи до голяма степен от качеството на данните, от които изкуственият интелект се учи.

За да създадат изкуство, генерирано от AI, художниците работят с алгоритми, чрез които задават специфични правила, използвани от машините, за да анализират хиляди изображения и да разберат определения процес на създаване – специфичен стил или естетика. След това алгоритмите генерират нови форми, фигури и модели, чрез които създават нови произведения. Освен с машини, художниците си сътрудничат и с креативни програмисти, статистици, компютърни специалисти и невролози, за да създадат машини, които разширяват границите на човешкото творчество.

 

Примери за генеративно изкуство.

Появата на генеративното изкуство

В края на 50-те години на миналия век визуалните артисти започват да се занимават с новите технологични концепции и да експериментират с компютърна графика. В ранните дни на компютърното изкуство художници като Манфред Мор и Вера Молна изследват естетически перспективи, водени от науката, и създават завладяващи артефакти, за които се смята, че произтичат от субективността на художествения процес.

Въпреки че някои от технологиите, които са част от настоящите системи за изкуствен интелект, съществуват от повече от 50 години, напредъкът в производителността, възможностите за обработка на огромни количества данни и новите алгоритми довеждат до значителен пробив в областта едва през последните няколко години.

Как да създаваме изкуство с изкуствен интелект?

Изкуството на AI може да бъде създадено по много различни начини. Човек може да разработи изображения в стилистиката на определени художници, да генерира уникални графики само чрез текстови описания и дори да научи творческо кодиране и да прави изкуство само с помощта на код.

GauGAN2

GauGAN2 е новият модел за изкуствен интелект на NVIDIA Research, който отива още по-далеч. Моделът, наречен GauGAN2, носещ името на художника постимпресионист Пол Гоген, създава фотореалистични изображения от елементи, които потребителят може да нарисува с прости графични инструменти като четка или запълване. Художниците могат също така да комбинират скици с кратък текст, за да проектират свои собствени пейзажи. GauGAN2 е широко използван творчески инструмент за визуализиране на концепции и за създаване на симулирани снимки.


Google Deep Dream

DeepDream, пуснат от Google през 2015 г., е един от по-известните инструменти за изкуство с изкуствен интелект. Първоначално той е изобретен, за да помогне на учените и инженерите да визуализират модели от невронна мрежа, вид алгоритъм за машинно обучение. По-късно алгоритъмът се превръща в нова форма на абстрактно изкуство поради съноподобните психеделични визуализации на преработените изображения.


ml5.js

ml5.js е библиотека за кодиране с отворен код, създадена, за да направи машинното обучение достъпно за широка аудитория като художници, дизайнери, творчески програмисти и други членове на творческата общност. Библиотеката осигурява достъп до предварително обучени алгоритми и модели за машинно обучение с няколко реда код в Javascript.


WOMBO Dream

Друг прост начин за създаване на изкуство с изкуствен интелект е с приложението за мобилни устройства и браузъри, наречено WOMBO Dream. То създава генеративно изкуство от описателен текст в различни предварително зададени стилове. Приложението използва две технологии за машинно обучение, които съчетават невронна мрежа за генериране на изображения и алгоритъм, който интерпретира текстови описания. И двата алгоритъма се учат от всяка интеракция, което означава, че всяка заявка генерира уникален резултат.

бюлетин

още авангарт