Рядко виждани фотографии на Чехов

Лев Толстой и Чехов заедно на снимка? Да... случвало се е!

Антон Павлович Чехов, чието творчество винаги успява да ни върне към основите, към онова, което си струва да бъде живяно и усещано. Простотата и уютът на думите му имат магическото свойство да ни припомнят важните и смислени неща в живота: любовта, изкуството, усещането да си влюбен, да правиш онова, което обичаш. И в днешното понякога плашещо, забързано и изкуствено динамично време имаме нужда някой да ни прошепне, че именно "влюбеността показва на човека какъв трябва да бъде". Произведенията на Чехов успяват да ни извисят, дори за миг, над самотата, болката, страха; успяват да скъсят бариерите на пространствата и да съединят най-доброто от миналото и надеждите на бъдещето в едно, някъде високо, на крачки от божествения талант.

АртАкция избра няколко рядко виждани фотографии, които ни открехват завесат около ежедневието и професионалния живот на Чехов. А и кога друг път ще видим него и Толстой заедно?


1893-1894

 

Чехов и Толстой, 1901

 

Чехов с актьори

 

Отново с Толстой

 

 

А за малко бягство сме приготвили и откъс от разказа "Шило в торба" (Разкази и повести, ИК "Колибри", в превод на Пенка Кънева). Приятно четене!

 

На обикновена тройка по междуселски пътища, като се придържаше към най-строго инкогнито, бързаше Пьотър Павлович Посудин за околийското градче N., където го бе повикало получено от него анонимно писмо. "Ще ми паднат те... Ще им се стоваря като сняг от небето... – мислеше си той, като криеше лице в яката. – Вършили безобразия, разбойниците, и тържествуват; сигурно си въобразяват, че никой нищо не види... Ха-ха... Представям си техния ужас и смайване, когато в разгара на ликуването се чуе: "Я ми дайте насам Тяпкин-Ляпкин!“ Ей че врява ще се вдигне! Ха-ха...“ Щом се намечта предоволно, Посудин заговори своя колар. Като човек, жаден за известност, попита първо за себе си: 

– Познаваш ли Посудин? 
– Че как не? – подсмихна се коларят. – Знаем си го ние! 
– Ами що се смееш? 
– Щото е за чудене, дето питате! Знаеш и най-долния писар, пък да не знаеш Посудин! Нали зарад туй са го турили, че да го знаят всички. 
 – Така си е... И какво? Какъв е той според теб? Бива ли го? 
– Не е зле – прозина се коларят. – оправен господин, знае си работата... Няма две години, откак ни го пратиха тук, пък сума нещо изръшна. 
– Какво толкова е сторил? 
– Много добрини стори, господ здраве да му дава.

Издейства ни железницата да минава оттука, изволни Хохрюков от нашата околия... Нямаше оправия с този Хохрюков... Долен човек беше, грабеше, всички предишни бяха на негова страна, ама щом дойде Посудин – изхвърча Хохрюков по дяволите, ни се чу, ни се видя... Ха така! Посудин не мож го подкупи, братле, нее! Дай му, ако щеш, сто, ако щеш, хиляда, не си слага той грях на душата... Нее! 
"Слава богу, поне откъм тази страна са ме разбрали – помисли си Посудин възторжено. – Много добре.“ 

– Образован господин... – продължи коларят, – и не е горделив... Нашенци ходиха при него да се жалват, а той ги срещнал, като да са господа: на всеки ръка подава, "моля, седнете...“. Пали се един такъв, бързак... Не е по приказките, все  – фър, фър! Да тръгне ей тъй лека-полека  – нивга, бога ми, все бегом, бегом! Дорде му рекат две думи нашенци, той – хоп: "Тръгваме!“ – и право тук... Пристигна и сложи всичко в ред... копейка не взе. Къде по-горен е от предишния! Е, да, и предишния си го биваше. Наперен един, важен, по-гласовито от него никой не кряскаше в цялата губерния... Тръгне той, а на десет версти околовръст се чува; ама ако сравним по външната част или по вътрешните работи, сегашният е къде-къде по-сръчен! На сегашния в главата му има от този ми ти мозък сто пъти повече... Бива си го човека, едничка сал му е кривицата: дет е пияница! 
"Ха сега де!“ – помисли си Посудин. 

 

Актьорска трупа с Чехов и Максим Горки

 

– Откъде пък знаеш – попита той, – че аз... че той е пияница? 
– Е, то се знай, ваше благородие, не съм го зървал пиян аз самият, що да си кривя душата, ама хората разправят. Вярно, и хората не са го виждали къркан, ама тъй се разчува... Пред хора или на гости кога иде, на бал или някак в компания – никогаж не пие. Вкъщи се насмуква... Стане заран, отвори очи и най-първо – водка! Камериерът донесе чаша, той заръчва втора... Тъй по цял ден се налива. Пък да се чуди човек: пие, ама хич не му личи! Значи, си знае мярката. Навремето, кога наш Хохрюков се запиеше, не само хората, ами и псетата виеха! Посудин обаче – нищичко, барем носът му да беше почервенял! Заключи се в кабинета и лочи... Да го не видят хората, в писалището си е нагласил едно таквоз сандъче, дето от него излиза тръбичка. В него всякогаж има водка. Наведеш се към тръбичката, смукнеш, и си готов... Кога е на път, и в чантата също... 

"Обаче как са разбрали? – ужаси се Посудин. – Боже мой, дори това се знае... Ама че беля...“ 

– И друго, що се отнася за женския пол... Хитряга! (Коларят се засмя и завъртя глава.) Безобразие, какво друго да речеш! Десет парчета е насъбрал таквизи... въртиопашки... Две живеят в дома му... Едната, Настася Ивановна се вика, тя му е наместо разпоредителка, другата – как беше, пущината? Людмила Семьоновна, тя му е нещо като писарка... Най-главната е Настася. Тази, каквото каже, той го изпълнява. Върти го, както си иска, също лисица опашката. Голяма власт ѝ е дадена. Та народът не се плаши толкоз от него, колкото от нея... Ха-ха... Пък третата въртиопашка живее на улица "Качална“... За срамотите! 
"Чак имената им знае – помисли си Посудин изчервен. 

–И то кой? Селяк, каруцар, дето не е стъпвал в големия град!... Какво безобразие... каква гадория... каква пошлост...“ 

– Откъде ги знаеш тези работи? – попита той раздразнено. 
– Така се чува... Не съм видял с очите си, ама хората разправят. Как няма да се разчуе? На камериера или на кочияша не мож му затъкна устата... Пък и самата Настася снове насам-натам и се фука с женския си късмет. Не можеш се скри от хорските очи... А пък този ми ти Посудин един фокус си е измислил – тихомълком да заминава за разследване... Предишният навремето, кога се накани да иде някъде, месец напред известява, а потегли ли, шум, гръм, врява, тропот... не дай си боже! Пред него препускат, подир него препускат, от двете му страни препускат. Пристигне ли, където трябва, наспи се, наяде се, напие се и току се разкрещи по служба. Повряка, потропа с крака, пак се наспи и хайде обратно по същия начин... Пък сегашният, щом надуши нещо, гледа да довтаса тихомълком, бързичко, та никой да не знае... Смехориия!

 

Чехов и Олга Книпер-Чехова

 

Изниже се незабелязано от къщи, та чиновниците да не забележат, и хайде на трена... Стигне, до която му трябва гара, и няма да вземе пощенски коне или някой файтон от по-благородните, ами дири да наеме селска каруца. Увие се като същинска жена, из целия път хъхри като дърто псе, че да не го познаят по гласа. Да се скъсаш от смях, кога хората ти разправят. Вози се на каруцата, щурака, и си мисли, че няма да го познаят. Пък за който разбира – нищо работа е да го познае... 

– Че как така го познават? 
– Много лесно. По-рано, кога наш Хохрюков поемеше на път, го познавахме по тежката ръка. Случи ли се пътникът да те халоса по мутрата, значи е Хохрюков. А Посудин на минутата проличава... Обикновеният пътник простичко се държи, ама Посудин не е от тези, дето се склоняват на какво да е. Пристигне, да речем, на пощенската станция и се почва!... Миришело му, задушно му било, течение ставало... За него – пилета печени да имало, фруктове всякакви, сладка... така си го знаят по станциите: ако зиме някой поръчва пилета и фруктове, значи е Посудин. Пък и от него мирише не както от другите хора, и ляга да спи по свой си начин... Легне ли на дивана в станцията, току напръска около себе си с парфюми и заповядва да му поставят три свещи до главата. Лежи си и чете книжата... Тогаз вече не само станционният надзирател, ами и котката ще усети какъв човек е...  

Рот Филип Рот Бовоар Екзюпери

бюлетин

още авангарт