RE-IMAGINE: инициатива за изкуство, посветено на климатичните промени

Отворенате покана за участници продължава до 10 февруари

България е една от страните-домакини на новата европейска резидентска програма RE-IMAGINE Green Art Practices on the Margin за изпълнителски изкуства, която цели да фокусира общественото внимание по въпросите за климатичните промени и опазването на околната среда, чрез обучение и продуциране на артисти и културни и екологични организации. RE-IMAGINE има за цел да подкрепи и даде поле на изява на участници, които да създадат и представят на широката публика уникално творческо съдържание в контекста на този глобален форсмажорен проблем, пред който е изправено съвременното общество. За целта е изготвена специална двугодишна програма, кандидатстването за включване в която стартира на 10.01.2023.


В рамките на програмата, която ще се изпълнява паралелно в България, Сърбия, Северна Македония и Унгария, са предвидени четири творчески резиденции, в които биха могли да се включат всички заинтересовани, които имат или планират да създадат различни артистични проекти от областта на изпълнителските изкуства. За осъществяването на избраните проекти ще бъдат имплементирани принципи за устойчиви зелени практики, които участниците ще научат по време на резиденциите, обявиха представителите на програмата за България Арте Урбана Колектив

Отворената покана за  участие стартира на 10 януари и ще събира кандидатури до 10 февруари 2024 включително, като всички заинтересовани могат да кандидатстват на следния линк. Официален език на резиденциите и за кандидатстване е английски.

Всички проекти ще бъдат прегледани от независимо международно жури, като одобрените кандидати ще получат възможност да се включат в четирите безплатни петдневни резиденции в страните-домакини, както следва:

Резиденция 1: Климатична грамотност - април 2024 г., България

Резиденция 2: Устойчива пред-продукция - юли 2024 г., Унгария

Резиденция 3: Зелен артистичен подход и продукция - октомври 2024 г., Северна Македония

Резиденция 4: Устойчиво разпространение и промоция - януари 2025 г., Сърбия

Организаторите приветстват идеи за проекти в ранен етап на разработване от организации, колективи или неформални групи-представители на независимата сцена, които трябва да номинират двама представители - резидентски тандем, съставен от продуцент и артист, които ще участват във всяка резиденция. На базата на предварително зададени критерии членовете на журито ще изберат 12 екипа – по 3 от всяка страна-партньор на инициативата, които ще участват в програмата и чиито разходи се покриват изцяло от програмата.

Във връзка с процедурата на кандидатстване, ще се състои и онлайн информационна среща на 25 януари от 17:00 ч. Централноевропейско време, с организаторите на проекта. Линк към сесията ще бъде достъпен вканалите на социалните мрежи на партньорските организации по проекта, следете подробности!

RE-IMAGINE е уникална възможност за творческите умове да се включат в трансформиращи проекти, насочени към неотложните предизвикателства, породени от изменението на климата. Проектът RE-IMAGINE е иновативна европейска инициатива, фокусирана върху зелената трансформация на сектора на изпълнителските изкуства, особено в не толкова напредналите в това отношение страни от Балканския п-в и Централна Европа - споделят организаторите.

“Участниците в резиденцията ще имат възможност да разработват проекти, съобразени с целите на проекта RE-IMAGINE. Особено се интересуваме от предложения, които изследват иновативни начини за включване на екологично устойчиви практики в сценичните изкуства”, допълват те.

Условия за кандидатстване:

Заинтересованите участници са поканени да представят своите проектни предложения за разглеждане. Избраните проекти ще се възползват от подкрепата на резидентска програма RE-IMAGINE Green Art Practices on the Margin, предоставяйки модел за възприемане на екологично устойчиви работни процедури в сектора на сценичните изкуства.

Краен срок за кандидатстване: 10 февруари 2024 г

Общ преглед на проекта RE-IMAGINE Green Art Practices on the Margin и цели:

Проектът RE-IMAGINE Green Art Practices on the Margin е иновативна европейска инициатива за сътрудничество, подкрепена от програма Творческа Европа, фокусирана върху зелената трансформация на сектора на изпълнителските изкуства в Балканския регион и Централна Европа, където зеленият преход все още е в ход ранните му етапи.

Проектът е иницииран от организации, които са сред първите в своите държави, започнали да работят за насърчаване и прилагане на зелени политики в културните и творческите сектори, предимно театъра и изпълнителските изкуства, и които сега поеха водеща роля като популяризатори и застъпници на околната среда - Green Art Incubator (Сърбия), Pro Progressione (Унгария), Lokomotiva (Северна Македония) и Arte Urbana Collectif (България).

В рамките на две години проектът ще се стреми да предефинира социалната роля на организациите за изпълнителски изкуства като агенти на промяната на околната среда, чрез изграждане на капацитет в организациите и професионалистите в тази област за постигане на цели, свързани с намаляване на емисиите на CO2 и постигане на производство без отпадъци.

За да постигне тази цел, екипът по проекта създаде и амбициозната резидентска програма RE-IMAGINE Green, обхващаща четири петдневни резиденции във всяка страна-партньор с включени обучения и работилници. Една от главните цели на програмата е да предостави на участниците полезни знания и умения по отношение на климатичната грамотност и екологично устойчивите подходи за разработване и изпълнение на проекти в изпълнителските изкуства.

RE-IMAGINE климатични промени Green Art Practices on the Margin отворена покана творчески резиденции резидентска програма,

бюлетин

още реакция