Икономика на културата: Алфа Рисърч представя проучване за икономическия ефект на фестивала A to JazZ 2023

Резултатите ще бъдат представени на 23 ноември в РЦСИ Топлоцентрала, анализирайки цялостния принос на културата в градската икономика.

На 23 ноември, четвъртък, от 10:00 до 12:00 часа в Зала 2 на РЦСИ Топлоцентрала Алфа Рисърч и A to JazZ представят икономическо изследване за ефекта на културния фестивал върху градската икономика през 2023 г. В отворена дискусия ще се включат експерти от икономическия, туристически, културен и обществен сектор, за да коментират ролята на културата като двигател на икономическо и градско развитие. Базирайки се на проучването от 2023 г. и сравнителен анализ с данни от първото издание през 2019 г., дискусията цели да доведе до обективни изводи, съотносими към цялостния икономически принос на културата у нас.


Каква е възвръщаемостта на едно мащабно културно събитие и какъв ефект има културата върху общността, малкия и среден бизнес, туризма и в цялост икономическия подем на града? Тези и други теми са засегнати в експертното проучване, проведено от Алфа Рисърч, което ще бъде представено от Боряна Димитрова - Алфа Рисърч, и Петър Димитров - A to JazZ. В дискусията ще се включат още експертите Петър Ганев от Институт за пазарна икономика, и Диана Андреева от Обсерватория по икономика на културата.

Първото подобно изследване, реализирано със същата методология през 2019 г., регистрира значим ефект на фестивала върху местната икономика, отчитайки възвръщаемост на инвестициите в размер на 160%. От гледна точка на посещаемост, само за една година, публиката на събитието се е увеличила с 15 000 души, достигайки до 60 000 през 2023 г. Растящият интерес в национален и международен план е предпоставка за развитие на местната икономика, транспортните, туристически и ритейл услуги. Висококачествената музикална и арт програма на фестивала рефлектират върху цялостния имидж на столицата като привлекателна дестинация за културен, фестивален и конгресен туризъм на европейско ниво. Какъв е прогресът в тези насоки показват данните от 2023 г. и как едно културно събитие в София повлияватикономиката на културата у нас, ще разберете на 23 ноември, четвъртък, от 10:00 часа в РЦСИ Топлоцентрала. 

Фестивалът A to JazZ е най-голямото събитие за градска култура в София и с дванадесетте си издания досега се е доказало като еталон за културен и икономически механизъм, който развива едновременно градския облик, културния календар на столицата, обществените навици за потребление на изкуство и международното позициониране на града. С ежегоден растеж на посетители, мащаб и възвръщаемост, фестивалът има сериозна база за анализ с амбиция да бъде пример и доказателство за важната роля на културния сектор в развитието на градовете и регионите.

Събитието е с вход свободен.

A to Jazz Алфа Рисърч икономика на културата

бюлетин

още реакция