Активисти за градска среда от цялата страна учредяват национална мрежа Placemaking Connected: Bulgaria

Над 25 организации от различни градове се събират в тридневен форум, за да разгледат позивните примери от България и да търсят общи проблеми и решения.

Над 120 човека от различни български организации и градове ще станат част от българската плейсмейкинг мрежа, която става платформа за обмяна на опит и разпространение на добри практики в създаването и развитието на публични пространства. В много градове в страна вече има хора и организации, които използват иновативни и съвременни похвати за подобряване на градската среда, като стимулират активното участие на гражданите. Техните представители се събират и на първото представително събитие за сектора — национален форум за включващо градско развитие, който се организира в сградата на Сточна гара в София от 1 до 3 септември.


На 1 септември, петък, събитието започва с конференция, в която ще участват двама международни лектори — Vivian Dumpa и Kim Weger от европейската мрежа Placemaking Europe, които ще споделят oпит и ще съпоставят тенденции от България и други държави. В пет дискусионни панела ще се включат водещи организации от България, които ще представят и обсъдят добри примери от България в създаването и подобряването на четири типа пространства: места за живот, места за работа, места за природата и места за общуване. 

В панела Места за живеене ще участват Сдружение |НЕ|Формално с опит от различни градове в България, БГ Бъди Активен с техния проект за Активни квартали; Ново архитектурно наследство, които изследват междублоковите пространства и активистите Любен Вуков от Сдружение за Слатина и Асен Асенов от ЖК Младост в София. Модератор на темата ще бъде Любо Георгиев от Екипът на София.