Стартира българска мрежа на организациите, които подобряват публични пространства

Поводът ще бъде отбелязан с първи национален форум за включващо градско развитие от 1 до 3 септември в сградата на Сточна гара в София

В градовете в цяла България има все повече организации, които работят за подобряване и развитие на градски пространства с активното участие на гражданите. Това е и поводът за първия национален форум за включващо градско развитие, който се организира в сградата на Сточна гара в София от 1 до 3 септември. Събитието цели да събере и покаже позитивни примери за създаване на иновативни и качествени публични места от цялата страна, и да обсъди с инициаторите им общите проблеми и решения, които срещат. За целта организаторите са предвидили еднодневна конференция с международни лектори, пет дискусионни панела с участието на над 25 организации, практическа работилница и изложба с избрани проекти. Първият национален форум Placemaking Connected: Bulgaria поставя и официален старт на национална мрежа на организациите, които разпространяват и прилагат практики за иновативно и включващо градско развитие в страната.


“Placemaking е глобална тенденция в споделеното развитие на публични пространства с активното участие на гражданите. Това е процес на създаване на качествени места, в които хората искат да живеят, работят, играят и учат.”, коментира Ласка Ненова от Сдружение BG Бъди активен, която е и член на борда на Placemaking Europe европейската плейсмейкинг мрежа. “Като една от първите организации в България, която работи по методологията на placemaking-a, ние събираме активните организации от страната, за да им помогнем с ноухау и ресурси, до които имаме достъп, и най-вече да покажем, че има много хора и експерти в цяла България с активно и иновативно мислене за градските пространства. Те имат висока мотивация да променят средата, но понякога не им достигат определени знания и вяра, че могат устойчиво да влияят. Вярваме, че чрез създаването на национална мрежа от тези организации, ще им осигурим добра възможност за обмяна на опит, знания, умения и нови идеи.”, добавя още тя. През 2018-та сдружението проведе първата международна конференция “Placemaking connected”, която събра над 130 участника в Пловдив.

“Всички тези хора срещат сходни проблеми, но и сходни решения в работата си по градове и райони.”, допълва Адрияна Михайлова от Агенция Имп-Акт и ГРАДОСКОП, партньори на събитието “Чрез този форум ще поставим основата на една по-широка и публична дискусия за решаване на общите казуси и проблеми с участието на международни експерти и политици. В по-дългосрочен план целим да създадем споделена визия за развитие на този новосформиращ се сектор, който заедно да има силата да се бори за по-добри политики.” 


Националният placemaking форум започва на 1-ви септември (петък) с еднодневната международна конференция, в която участие ще вземат два международни лектора с разнообразен опит от международната плейсмейкинг мрежа Placemaking Europe, и пет дискусионни панела с участници от различни градове. Дискусиите ще поставят на фокус различните типологии на публичните пространства, и предизвикателствата, които активистите срещат в тяхното подобряване и развитие: места за живот, места за работа, места за природата и места за общуване. Заключителната диксусия ще търси различни възможности за подобряване на политиките за стимулиране и подпомагане на инициативите.

Програмата на втория ден включва няколко практически работилници, а през трите дена всички посетители ще могат да разгледат и изложба с избрани български проекти. Форумът се случва в необитаемата сграда на Сточна гара, станала по-известна от миналата година в рамките на дългосрочна placemaking инициатива “Зеленият преход на гарите” на ГРАДОСКОП. През третия ден от форума, организаторите планират и символичен флашмоб, който да покаже ролята на обединението в създаването на качествена градска среда. Над 20 населени места в страната ще се включат като покажат своята ангажираност и подкрепа и въвлекат граждани и активисти и организират намеса в градска среда.

Събитието се организира в партньорство от сдружение BG Бъди активенГРАДОСКОП и Imp-Act Agency. Достъпът е свободен, но е необходима предварителна регистрация на ЛИНКА. 

Програмата на събитието може да бъде намерена тук: https://thespot.bgbeactive.org/placemaking-connected/ 

Спорт #БезОтпадъци (Sport #WithoutWaste) се финансира по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз. Координатор на проекта на европейско ниво е Сдружение BG Бъди активен

бюлетин

още реакция