Осма поредна година „Забавно лято, грижовна есен“

Програмата на Фондация „BCause“ успява да се докаже като една от най-устойчивите програми за социална ангажираност в България.

Осмото издание на „Забавно лято, грижовна есен“ стартира с 20 образователно-приключенски академии за 500 деца в 18 населени места в страната. В програмата освен детските академии са включени и дейности, насочени към възрастни хора чрез здравна грижа, към стартиращия местен бизнес чрез Академия за местни предприемачи и към учители чрез обучения по методи на неформалното образование. Програмата се провежда в пет региона на България, където тютюнопроизводството е традиционен поминък. Това са областите Благоевград, Кърджали, Силистра, Хасково и Шумен. Програмата се осъществява от 2015 г. вече поредна година от Фондация „BCause: в помощ на благотворителността“, съвместно с „Народно читалище Бъдеще сега“ и Българска болнична асоциация и се финансира от „Филип Морис България“, като част от програмите на компанията за социална ангажираност.


Програма

През следващия месец предстоят 20 образователно-приключенски 5-дневни академии за деца от 1-ви до 7-ми клас. Новото тази година е, че децата ще пътешестват на крилете на вълшебни народни приказки от четирите края на света. В програмата на  академиите се преплитат активности за работа в екип, научни експерименти и упражнения за развиване на знанията, въображението и светоусещането. Всяка академия ще завършва с представяне на собствена интерпретация на децата пред родителите и приятелите им. Пълната с преживявания и емоции програма и тази година предлага на децата всичко необходимо, за да се отделят от екраните на телефоните си и да имат изпълнени с приключения дни. 

Академия за учители

Тази година ще се проведе и шестата поредна Академия за учители, която ще включва общо 20 участници. Учители в начален курс ще бъдат обучени в програмата „Учи с любов“, която акцентира върху това как се преподава ускорено ограмотяване за деца-билингви в 1 клас с цел учителите да въведат методиката в предстоящата учебна година. За първи път сугестопедичната програма „Учим с любов“ ще бъде приложена през цялата учебна година с първокласниците в 2 паралелки в училището в Абланица и една паралелка в Странджево. Програмата включва целия материал за първи клас чрез ускорено ограмотяване и проектно-базирано учене, и е съобразена с държавните образователни изисквания. През учебната година ще има индивидуално менторство за учителите за подкрепа при въвеждане на новите образователни методи. Партньор в провеждането на детските и учителските академии е Народно читалище „Бъдеще сега“.


Традиционните медицински прегледи за възрастните хора, които са част от програмата от самото й начало, ще се проведат в 26 населени места. Екипи от лекари-специалисти по кардиология, гастроентерология, ортопедия, урология, неврология, пулмология или ендокринология ще проведат прегледи по места според заявените нужди. Прегледите ще се осъществят в партньорство с Българската болнична асоциация.


Академия за местни предприемачи


Продължава и Академията за местни предприемачи, насочена към инициативни хора със смислени за местните общности бизнес идеи. След одобрение на първоначалните идеи и съответно обучение екипите с най-добрите бизнес планове ще се състезават за безвъзмезден награден фонд, който ще им даде възможност за започване или развитие на бизнеса им.


От старта на програмата “Забавно лято, грижовна есен” през 2015 г. тя обхваща 26 малки населени места в 11 общини от 5 тютюнопроизводителни региона. Над 3 250 деца между 7 и 14 г. и 117 учители се включиха в Академиите. Проведени са повече от 7 800 медицински прегледа на възрастни хора, а над 300 екипа млади предприемачи получиха обучение и подкрепа за своите бизнес идеи. Досега в програмата са инвестирани общо около 1,3 милиона лева. 

забавно лято грижовна есен

бюлетин

още реакция