Апел за подкрепа на Младежки театър „Николай Бинев“

Всеки, който желае да ги подкрепи, може да се включи в мирен протест, който ще се състои на 30 май от 10:30 ч. пред Централния вход на театъра.

От няколко месеца Младежки театър „Николай Бинев“ се бори с битовизма и бюрокрацията в сферата на културата. Сега за решаването на проблема екипът на театъра търси подкрепа от цялата културна общественост, както и от всеки, който вярва, че България и нашите деца заслужават да имат достъп до изкуство. Публикуваме част от писмото, изпратено до медиите:


През месец февруари 2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) входира преписка в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в която заявява желанието си да придобие безвъзмездно имот, който е част от сградата на Младежки театър, твърдейки, че имотът ни е с „отпаднала необходимост“. Имотът, който е собственост на Младежки театър и за който театърът притежава акт за държавна собственост, и който категорично не е с отпаднала необходимост – дори напротив! Младежки театър планира създаването на изцяло нова сцена за куклен театър, която да даде възможност на нашите най-ценни и обичани зрители – децата, да се насладят на магията на кукления театър. 

Младежки театър изготвя шест страници становище, в което мотивирано и категорично заявява, че пространството не е с отпаднала необходимост и театърът вече е предприел стъпки за превръщането му в сцена за куклен театър съгласно художествения профил на института. Това становище е предоставено на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и на Министъра на културата.


На 03.05.2022 г., МРРБ изпраща второ писмо до Министерство на културата по вече образувана преписка, с копие до Младежки театър, в което пишат, че към настоящия момент все още не е постъпило писмо от Министъра на културата, което е от съществено значение с оглед процедиране по преписката, а такова е постъпило само от директора на Младежки театър. В отговор на това писмо, на 10.05.2022 г., Младежки театър изпраща ново писмо до МРРБ, с което отново категорично потвърждава необходимостта на Театъра от описаното по-горе помещение.

Към 25.05.2022 г. Министерството на културата все още не е изпратило свое становище, което създава притеснение, стрес и несигурност каква ще бъде съдбата на собствеността не само на Младежки театър, но и на всички български държавни културни институти. Хипотетичното създаване на прецедент по отношение на отнемане на част от собствеността на един театър, несъмнено ще рефлектира и върху собствеността на други държавни културни институти, която в бъдеще би могла да бъде обявена за отпаднала от необходимост и иззета безвъзмездно, от която и да друга държавна структура. 


В продължение на десетилетия, Младежки театър нямаше свой дом, мечтаейки някога отново да се завърне „у дома“ – на булевард „Княз Александър Дондуков“ 8. Днес всички разглеждаме с огромно безпокойство възможността 435 кв. м от сградата на Театъра да ни бъдат отнети с административни методи, с цел настаняване на администрация в центъра на столицата, нямаща нищо общо с културния сектор, независимо от категоричното ни становище, че обсъжданото пространство ще бъде използвано за отглеждане и възпитаване на театралния вкус и човешките ценности на най-ценната част от нашето общество, а именно децата ни! Категорично помещението не е с отпаднала необходимост за Младежки театър! 

Младежки театър „Николай Бинев“ е единственият държавен драматично-куклен театър в София с постоянна трупа с мисия да бъде място, което обръща специално внимание на децата и младежите.

Всеки, който желае да ги подкрепи, може да се включи в мирен протест, който ще се състои на 30.05 от 10:30 ч. пред Централния вход на Младежки театър. Протестът се случва в навечерието на Международния ден на детето, с надеждата, че следващият Ден на детето ще бъде посрещнат на новата куклена сцена, в която децата да се докоснат до красотата и магията на кукления театър.

Младежки театър изпраща това отворено писмо с молба за подкрепа, но утре, автор на това писмо може да бъде екипът на всеки друг държавен или общински културен институт.

бюлетин

още реакция