VivaTalks представя: Людмил Станев, джазменът в литературата Когато двама писатели разговарят. Иван Владимиров – Нав и Люси Станев с кратка медицинска рецепта за живот.