Условия и правила за Huawei Smartphone Film Festival 2020

Всичко, което трябва да знаеш, преди да кандидатстваш.

Условия

От днес до 17 август всички участници трябва да изпратят трийтмънт за късометражен филм на адрес [email protected].

Текстовете трябва да са с обем до 2 страници, 12pt, Arial, придружен от биография и портфолио (ако е налично).

Как се пише трийтмънт може да научите тук.

Механика на конкурса

На 20 август в atrakcia.bg ще бъдат обявени 5-те допуснати до конкурсната програма участници. Те ще получат за временно ползване устройство Huawei P40 Pro.

Срок

Участниците ще имат на разположение периода от 20 август до 15 септември, за да подадат изцяло готовите късометражни филми във формат HD на адрес [email protected];

Техника

През това време участниците ще разполагат с устройство HUAWEI P40 Pro, озвучителна техника, терен в центъра на София (при нужда), както и менторинг и съвети от журито и екипа относно видеозаснемането на късометражния филм.

Жури

Александър Станишев, Яна Титова, Ваня Николова, Жаклин Вагенщайн Лонгруи Циу

Повече за журито може да прочетете тук.

Критерии за оценяване:

5-те финалисти ще бъдат избрани на база на изпратения от тях трийтмънт. Ще бъдат оценявани:

Спазване на указанията за писане на трийтмънт;
Оригиналност на идеята на късометражния филм;
Точното и ясно представяне на развитието на сюжета, метаморфозите на героите, представяне на финалната цел;
Реалната възможност за осъществяване на филма в указаните времеви рамки ( 4 - 10 минути);

Филмите на тримата победители ще бъдат избрани от журито спрямо следните критерии:

Storytelling

Има ли историята ясна структура и сюжет?
Достатъчно добре развити и релевантни ли са героите?
Оригинална и вълнуваща ли е историята?

Креативност и оригиналност

Как е представена идеята? 
Използвани ли са достатъчно креативни подходи?
Спазен ли е ритъмът на разказване?

Кинематография

Релевантни ли са кадрите спрямо хода на историята?
Подходящо ли е представена атмосферата на историята?
Правилен ли е (спрямо историята) избраният кинематографичен подход?

Монтаж

Следва ли монтажът ритъма на историята?
Плавни ли са преходите между кадрите?
Типографията на заглавието и финалните надписи отговаря ли на цялостната визия на филма?

Церемония

Специалната церемонията по обявяване на победителите ще се състои на 24 септември в Парка на Военна Академия. Там ще се прожектират завършените от финалистите филми.

Авторско право

Участниците следва да предоставят възможността заснетите късометражни филми да бъдат разпространени по каналите на Huawei, Cinelibri и AртАкция, както и прожектирани на церемонията по награждаване в Парка на Военна Академия.

Oграничения

Късометражният филм трябва да бъде заснет на предоственото устройство Huawei P40 Pro. Филмът трябва да включва графичната идентичност на Huawei, която ще бъде предоставена на участниците. Музика може да бъде използвана само с разрешение на автора или от аудио банки. Късометражният филм трябва да бъде с дължина от 4 до 10 минути.

Конфиденциалност

Взимайки предвид, че всяка от страните е разкрила и ще разкрива определена информация с поверителен характер на другата страна е длъжна да се запознае с правилата за поверителност на atrakcia.bg.

Лични данни

Личните данни, предоставени по силата на настоящите условия се събират и обработват с цел: Установяване на обстоятелството дали даден участник отговаря на изискванията на Организатора, Надлежно изпълнение на всички правила и условия,Поддържане на връзка и предоставяне на награда на участник, в случай, че същият е спечелил такава,Реализиране и защита на правата и законните интереси на Организатора, както и на участниците във фестивала.

Организаторът съхранява личните данни на участниците в електронна форма на софтуерно приложение, което ползва за управление на процесите на изпълнение на условията на фестивала.

В случаите, в които Организаторът е предоставил организацията и управлението на кампанията съответно обработката на лични данни на участниците на трето лице, той се задължава да осигури спазването на законовите изисквания по отношение обработката на лични данни от страна на това трето лице и неговите служители. Предоставените във връзка с участието във фестивала лични данни на участниците се съхраняват при спазване на изискуемото ниво на сигурност за срок до изтичане на срока на фестивала и предоставяне на предвидените награди на печелившите участници.

С получаването на награда Участниците предоставят своето съгласие имената и образа им да бъдат използвани за маркетингови цели, като бъдат публикувани на официалния сайт, или включени в други аудио, печатни или видео материали, без да претендират допълнително заплащане.

Организаторът гарантира на всеки Участник възможността да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или унищожаването им. Всеки Участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска достъп,поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до него на имейл адрес [email protected].

Правилата за поверителност можете да научите тук.

Получавай месечна селекция с най-новите ни материали по email

Още HuaweiFilmFest