Kaкво наистина значи да си емоционално интелигентен

Или защо емоционалната интелигентност стана толкова популярна.

Деси Дамянова

Защо учените оспорват идеята, че коефициентът на интелигентност е основният фактор, предопределящ успеха? Очевидно е, че някои хора с висок коефициент на интелигентност и много високи нива на образование не се справиха с управлението на живота си, с връзките си с други хора… или дори със запазване на работа си.

Наблюдаваме и обратното: хора, които не са имали високи резултати в традиционните измерители на интелигентност, са се справили изключително добре с управлението на живота си и са станали успешни. За това беше зададен въпросът:

Какво друго има освен коефициента на интелигентност, което може да помогне за предсказването на успеха на човек? Оказа се, че това е Емоционалната интелигентност. Какво всъщност представлява тя? 

Емоционалната интелигентност означава да разбираме емоциите си, причините, които ги пораждат, както и да сме в състояние да ги владеем до степен, която ни позволява да мислим, да решаваме и да действаме спокойно, трезво и мъдро. Тази способност еволюира в умението да разчитаме и чуждите емоции, да разбираме какво ги причинява и да помогнем на другите да се освободят от емоционалните смущения. До състояние, познато като емпатияЕмоционалната интелигентност се отнася до това да бъдеш умен с всички емоции. Всъщност, емоциите са основният компонент на емоционалната интелигентност. Разбирането на ролята, която емоциите играят в живота и работата ни, както отрицателни, така и положителни, е от основно значение за разбирането ни за емоционалната интелигентност. Макар детството да е критичният период за нейното формиране, емоционалната интелигентност може да бъде подхранвана и укрепвана през целия живот – с непосредствени ползи във всеки един аспект от живота ни. Процесът на развитие е през дълбоко себепознание, чрез осъзнатост. Развийте емоционалната си интелигентност и водете по-щастлив и по-продуктивен живот.

Последните десетилетия по-голямо внимание се е обръща на интелектуалното развитие. Образованието и високата обща култура са безспорно важни за личността, но осъзнатост липсва. И то при голяма част от хората. Всички сме чували за коефициента на интелигентност – IQ, нали? Но колко от вас знаят какво е Емоционална интелигентност или са проверявали своя коефициент на развитие, EQ? 

Академичната интелигентност няма нищо общо с емоционалната, а всъщност всеки ден ние живеем с емоциите си.

Стремежът към вътрешното развитие, към осъзнаване, психологическа интеграция и будна съзнателност. Именно това е пътят за справяне със себе си и с вътрешните противоречия. Вместо това, душевната ни проблематичност се третира с фармацефтика – антидепресанти и транквиланти, които не разрешават проблема с липсата на осъзнаване. Чрез развитие на Вашата емоционална интелигентност, Вие можете да постигнете осъзнатост и по-щастлив живот във всеки аспект. За всички онези, които искат да развият своята емоционална интелигентност и да боравят успешно с чувствата си, могат да заповядат в Академия за Емоционална Интелигентност. Отваря врати в София, съвсем скоро.

емоционална интелигентност рестарт емоции

бюлетин

още рестарт