(Не)възможната промяна на работното място

Какви са предизвикателствата при стартиране на промяна и как да свикнем с новото начало.

Ако времето, в което живеем, трябва да бъде описано с една дума, то тя със сигурност ще бъде промяна. Много работодатели, мениджъри, екипи, брандове и фирми се изправиха пред предизвикателството да променят работната среда. Тъкмо в най-подходящото време у нас излезе “Прегърни промяната в името на успеха” на Дейл Карнеги - писател и лектор, създател на прочути курсове за личностно развитие, публично говорене и междуличностни отношения. Днес се учим колко е важно да се правят промени и какво трябва да знаем преди да направим първата крачка.      

                                  

Важността да се правят промени                         

Промяната е житейски закон. И онези, които гледат само към миналото или към настоящето, със сигурност ще пропуснат бъдещето.                             

Джон Ф. Кенеди

Няма съмнение, че светът се променя със скорост, каквато не се е случвала никога преди, нито пък някой си я е представяла. Раждат се и изчезват цели отрасли – привидно от днес до утре. Търговските организации, които стоят начело на тези бързи промени, които ги предугаждат и се възползват от тях, в много случаи са постигнали неимоверен успех. Неподготвените, изненаданите и обърканите обаче са изостанали зад конкуренцията си. Много от тези организации са претърпели внушителни загуби или напълно са изпаднали от играта.Една от причините, поради които компаниите не успяват да отговорят на предизвикателствата на промените, е удовлетвореност от отдавна установени системи и похвати, с които са си служили открай време. Превърнали са се в роби на културата си – начина на живот на организацията, – която им създава чувство на удобство.

Ако искаме да оцелеем, налага се да погледнем на процесите, следвани от организацията ни, с чувство на конструктивно недоволство. Трябва да установим дали способите, с които си служим, носят желаните резултати. Ако не е така, наложително е да сме подготвени да внесем нужните промени, за да поведем организацията си към усъвършенстване и успех. До неотдавна беше рядкост на бюрото на управленски кадър да бъде видян компютър. Употребата на компютри се ограничаваше до специалистите, които осигуряваха разпечатки за ръководството. Днес компютърът е необходим инструмент почти за всеки ръководител. Вместо да разчита на доклади от специалисти, информацията е достъпна в реално време. Компютъризираният дизайн и планиране, оборудваните с компютри производства, роботизираните и постоянно развиващи се технологии са част от повечето прогресивни организации. Всички тези новости заставиха организациите да преразгледат и реструктурират аспекти от културата си, включващи технологии.                                        

Няма нищо постоянно освен промяната.                                  

Хераклит

Промените обаче не се ограничават единствено до технологични въпроси. Много успешни мениджъри са въвели като своя практика периодически да оценяват всеки процес, дейност и система, използвани в компанията. Независимо дали сме в управата, или сме сътрудници, въвлечени в процеса, редно е да се посветим на издирването на подобрения в начина на изпълнение на задачите ни и да проявяваме съпричастност към промените, които ги съпътстват. В добавка, тъй като реструктурирането на много организации често води до съкращения и възлагане на външни изпълнители, в много случаи духът на служителите се срива до нови дълбини. В голяма част от тези компании безусловната лоялност и всеотдайността на служителите, които гледат на постовете си като на кариера и на назначенията си като относително сигурни, са заменени от несигурност и скептицизъм. Наложително е да бъде установена нова организационна култура, която да превъзмогне тези тревоги и да възроди духа на ангажираност и сътрудничество у персонала.Истината е, че през последните няколко години възникнаха нови концепции за управление на личния състав, които повишиха продуктивността, обогатиха работното място и стимулираха креативността и нововъведенията. Много по-лесно е да се достигне до признаване и приемане на технически промени, отколкото е за мениджърите да променят похватите си за работа с хора.                            

Предизвикателствата при стартирането на промяна                                     

Всеки път когато се промени нещо значимо, налице са предизвикателства. Някои от тях са лични, други се пораждат в рамките на работните екипи, а трети засягат цялата организация. За да стартираме успешно организационна промяна, нужно е да сме запознати с предизвикателствата и да сме подготвени да ги посрещнем професионално и с увереност. В типичния случай промените пораждат поне малко съпротива. Отделните индивиди често чувстват, че губят власт, автономност или ресурси заради промяната в работната среда. В резултат на това те се вкопчват в статуквото. За да си подсигурим успех, задължително е да предизвикаме сами себе си и да убедим околните да снижат съпротивата си и да се фокусират върху позитивните резултати.Едно от най-големите предизвикателства при стартирането на промяна е просто да накараме хората да я приемат сериозно. В периоди на промяна отделните индивиди често възприемат позицията "да изчакат и да видят“ и нито стават част от промяната, нито ѝ се съпротивляват. Нашето лично предизвикателство е да вдъхновим сами себе си, както и хората, с които работим, да възприемат промяната, да я подкрепят и дори да се превърнат в носители на промяната.                                                      

Свеждане на тревожността до минимум                                                

В живота си всички срещаме големи промени, които повече или по-малко са втори шанс.

Харисън Форд                                                            

Повечето от нас изпитват сериозна тревожност, когато бъдат предложени промени, засягащи ни лично. Много по-вероятно е отделните индивиди да приемат промяната и работните екипи да функционират по-успешно, ако тревожността е сведена до минимум. Планът ни за действие по отношение минимизиране на тревожността е да схванем ясно проекта за промяна, да изразим нивото си на обвързаност с него и да сме наясно, че той и ролята ни в него ще еволюират, докато трае промяната.

бюлетин

още рестарт