Ралица Асенова: На младите хора трябва да се представя смело кино

Разговор с Ралица Асенова за фестивала „Срещи на младото европейско кино“.

Ралица Асенова е съосновател и съръководител на сдружение „Арте Урбана Колектив“. Инициатор на програмата Кино в училище“, която включва международни проекти като CinEd – Европейско кинообразование за деца и младежи, „Киното, сто години младостМлади режисьори снимат града си“ и др., както и фестивала Срещи на младото европейско кино“. Живее между България и Франция и се посвещава на мисията за създаване на културни проекти и творческа динамика между двете държави. Докторант в НАТФИЗ, на тема кинообразователни политики и практики в Европа. Канена е многократно да провежда лекции, свързани с кинопедагогика в двата парижки университета, които завършва - Сорбоната и Института за европейски науки към Университета Сен Дени.