Марк Нелисен: Вярата носи утеха, познанието дава яснота

Разговор с автора на „Дарвин в супермаркета“.

Марк Нелисен е поведенчески биолог, преподавател в Антверпенския университет и автор на много книги за човешкото поведение и еволюцията, написани по достъпен и увлекателен начин. В "Дарвин в супермаркета“ той представя 36 истории за еволюцията. Тази находчиво фрагментирана и кипяща от остроумие "лекция по дарвинизъм“ е подарък за всеки зрял читател. Ето какво сподели Марк Нелисен специално за АртАкция.

Г-н Нелисен, в предговора на "Дарвин в супермаркета“ казвате, че който има куража да направи дисекция на грешките си, сякаш са извършени от друг, не само ще ги избягва занапред, но и ще се почувства по-добре. Иска ми се и българските политици да осъзнаят това някой ден. Защо решихте да гарнирате тази иначе сериозна книга с хумор?

Марк Нелисен: Теорията на еволюцията не е елементарен въпрос дори когато искате да я приложите към ежедневието. Понякога читателят трябва да положи известно усилие, за да разбере какво имам предвид. За да го насърча да направи това, влагам малко хумор. Поначало характерът ми е такъв – разчитам много на чувството си за хумор, това облекчава живота.

Шегувате се, че ако на някой марсианец му попадне документална поредица за поведението на земляните, ще се пристрасти към този канал – толкова сме интересни. Дали обаче сме толкова различни един от друг, след като всяко типично човешко качество се корени в еволюционното ни минало?

Марк Нелисен: Поведението на всички хора има една и съща основа - това може да се обясни именно с древните еволюционни корени на нашето поведение. Тези корени са изключително интересни - става дума за теорията на Дарвин, приложена към нас самите. Разбира се, ние се различаваме един от друг, защото еволюцията определя само донякъде нашите действия; има културни различия, обусловени от възпитанието, от общността, в която живеем, от поведението на хората, с които живеем…

Ние сме плод на взаимодействието между гените, културата и възпитанието, само че културата също е резултат от еволюционни процеси, както сте отбелязвали в книгата. Излиза, че еволюцията не знае абсолютен връх.

Марк Нелисен: За да бъде ефективна, еволюцията не трябва да достига връх: достатъчно е всяка адаптация да е малко по-добра от съществуващата; изобщо не е задължително да се стига абсолютен връх, а само да се адаптираме по-успешно. Еволюцията е довела до възможността да градим култура, което със сигурност е голямо предимство за нас. Това означава, че човекът може адаптира средата към себе си, вместо обратното. Но и тук няма върхове, човешките култури понякога са много различни една от друга.

Някои антисоциални черти от характера ни имат изумителен отпечатък върху нашето поведение. Споменавате "тъмната тройка“ на личността: нарцисизъм, психопатия и макиавелизъм. И тук парадоксът е, че те хем ни отдалечават от животните, хем не ни правят по-умни, нито по-добри от тях…

Марк Нелисен: Хората държат да се позиционират по-високо от другите животни, а това само по себе си е безсмислено. Всеки вид е резултат от еволюцията, всички видове са адаптирани към средата си, в противен случай не биха съществували. Ето, създали сме ваксина срещу Covid-19 и смятаме, че стоим по-високо от животните, но дали сме по-умни и благородни от тях, когато изобретяваме уреди за изтезания и атомни бомби или драстично нарушаваме климата?

 

А какво ще кажете за феномена на т.нар. конспиративни теории? Той е чисто човешка "привилегия“, така да се каже.

Марк Нелисен: Определено. Това е страничен продукт от нашата интелигентност и бдителност относно социалните системи: ние постоянно следим поведението на нашите лидери, за да сме сигурни, че те изпълняват добре своята роля; понякога обаче този контрол се изражда в ненормални представи като вярата в конспирации.

С "Дарвин в супермаркета“ се обръщате към читателите, интегрирайки  в текста техни предполагаеми отговори, които оспорвате или потвърждавате. Тази риторична стратегия прави книгата още по-убедителна. Допускате ли, че сте подразнили някого с твърдението, че почти всеки човек е малко или повече склонен към параноя и малко или повече хомосексуален?

Марк Нелисен: Има и други наблюдения в моите книги, които са обект на дискусия и биха могли да смутят някои хора – такива теми са расизмът и ксенофобията. У всеки човек се пораждат повече или по-малко параноидни мисли, тъй като страхът възниква в една прастара мозъчна структура, наречена амигдала. Досега не се е случвало някой да оспори тези мои наблюдения. Ако в нашето разбиране за човешкото поведение и в процеса на човешката еволюция има индикации, че повечето от нас са в една или друга степен расисти, ксенофоби или хомосексуални, няма смисъл да го отричаме само защото не ни харесва.

Защо балансът наука-религия продължава да бъде в полза на религията и каква е ролята на поведенческата биология за рационализиране на обществената енергия? Как да убедим мнозинството, че от волята и активността на всеки човек зависи качеството на съвместния ни живот?

Марк Нелисен: Вярата във висше същество, а оттам и религиозната вяра, е много по-лесна за възприемане от хората, които не са получили научно или друго образование, даващо им възможност да схванат трудната теория за еволюцията. Вярването е по-лесно от познаването и разбирането, оттук и успехът на религиите. Значението на личните усилия на всеки човек може да бъде осъзнато само чрез комплексно, добро образование, в което теорията на еволюцията със сигурност може да има важен принос. Обръщам сериозно внимание на този въпрос в други свои книги.

Какво бихте посъветвали хората, които си задават въпроси за смисъла на живота?

Марк Нелисен: Бих ги посъветвал да се образоват в областта на биологията, да четат книги за еволюцията. Тогава ще им стане ясно, че няма "смисъл на живота“ по аналогия със смисъла на здравословния начин на живот, например, или смисъла на упоритата работа... Животът се е превърнал в това, което е днес, в резултат от много съвпадения. Вероятността човек да не се беше появил на този свят, е милиони пъти по-голяма от факта, че сме се появили през дълга поредица от наши предци. Всеки, който иска да осмисли живота си, трябва да има предвид най-важния елемент от нашата еволюция: сътрудничеството. Уверете се, че членовете на групата, към която принадлежите, са добре, направете обществото си по-сплотено. Убедете се, че вашето семейство, вашите приятели и хората от вашата общност ще получат помощ, когато се нуждаят от нея. Именно чрез взаимодействие и взаимопомощ ние сме станали хора. И който наистина иска, може да осмисли живота си по този начин.

бюлетин

още интеракция