Екзюпери и изкуството на малките крачки

Писателят, който ни научи как се смеят звездите.

Роден в разгара на лятото, Антоан дьо Сент-Екзюпери е писателят, който ни научи, че трябва да изтърпим две-три гъсеници, ако искаме да видим пеперуди. Показа ни, че е възможно за всеки от нас да е отредена една-единствена роза в света, която, независимо какво се случва, винаги ще ни чака. Научи ни още, че когато хората си отиват... да, те може би просто приличат на умрели, както казва малкият рус принц. Но не е вярно! Защото продължават да живеят на звезда в небето. И да се смеят. Така имаме цяло небе, пълно със звезди, които ни се усмихват и светят специално за нас. А тази молитва на Екзюпери, която АртАкция публукува, е може би едно от четивата, които е добре да препрочитаме регулярно. Защото често забравяме за малките крачки.

 

 

 "Господи, аз моля не за чудеса и не за миражи, а за силата на всеки ден. Научи ме на изкуството на малките крачки. Направи ме наблюдателен и находчив, за да мога в пъстротата на ежедневието навреме да се спирам на откритията и опита, които ме вдъхновяват.

 

Научи ме правилно да разпределям времето в живота си. Дари мe с тънък усет, за да различавам значимото от маловажното.

 

Аз моля за сила за въздържание и мярка, за да не пърхам и да не пълзя в живота, а разумно планирал деня си, да мога да видя върхове и далечни простори, а понякога даже да имам време за насладата от изкуството.

 

Помогни ми да осъзная, че илюзиите не помагат с нищо. Нито спомените за миналото, нито мечтите за бъдещето. Помогни ми да бъда тук и сега и да възприемам тази минута като най-важната.

 

Опази ме от наивната вяра, че всичко в живота трябва да бъде гладко. Дари ми ясно съзнание за това, че сложностите, пораженията, паденията и неудачите са естествена част от живота, благодарение на която ние растем и съзряваме.

 

Напомняй ми, че сърцето често спори с разума.

 

Изпрати ми в нужния момент някой, който има силата да ми каже истината, но би го направил с любов.

 

Знам, че решението на много проблеми е в изчакването. Затова научи ме на търпение.

 

Ти знаеш колко силно се нуждаем от приятелство. Направи ме достоен за този прекрасен и нежен дар на съдбата. Дай ми богата фантазия, за да мога в нужния момент, на нужното място, мълчейки или говорейки, да подаря някому нужната топлина.

 

Направи ме човек, способен да достига до тези, които са стигнали дъното.

 

Опази ме от страха да не пропусна нещо в живота. Дай ми не това, което искам, а това което действително ми е необходимо.

 

Научи ме на изкуството на малките крачки."

 

музика Пиаф изкуство любов

бюлетин

още смарт