Публично четене в чест на Зигмунд Фройд

Днес отбелязваме рождения ден на Зигмунд Фройд.

Светлозар Василев, психоаналитик

На 6 май в двадесет и четири страни в света рожденият ден на Зигмунд Фройд ще се отбележи с публично четене на негови текстове. Тази инициатива, наречена "Фройд24“, обхваща психоаналитичните общности в цял свят от София и Будапеща през Сантяго до Техеран. През този ден идеите на един от най-големите умове на ХХ век ще звучат на различни езици и на различни географски ширини

Избраните текстове ще представят пред по-широката публика откритията на Фройд за несъзнаваното, сексуалността и човешката разрушителност и как те влияят на работата с пациенти, културата и политиката днес, в началото на ХХвек.

Тази година събитието се провежда за първи път. В него ще вземат участие психоаналитици от Армения, Беларус, Бразилия, Китай, Франция, Грузия, Германия, Унгария, Индия, Италия, Корея, Перу, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Испания, Турция, Уругвай, САЩ.

Участници от Техеран, Иран

 

Част от българския екип: Марина Ангелова, Надя Кожухарова, Светлозар Василев 

 

Четенето на Фройд в Лима, Перу ще е в най-голямата книжарница в страната

България ще се включи официално в проекта от следващата година. Днес в София български аналитици ще четат "Символиката в съня“ от монографията "Въведение в психоанализата“ на Зигмунд Фройд. Публикуваме откъс:

Същността на символното отношение е сравнението, но не някакво произволно сравнение. Ние подозираме, че то има специална обусловеност, но не можем да кажем в какво се състои тя. Не всичко, с което даден предмет или дадено явление са сравними, се явява като техен символ в съня. От друга страна, сънят не символизира какво да е, а само определени елементи от латентните мисли. Тоест тук има ограничения и в двете посоки. Трябва да признаем също, че засега понятието "символ“ не е строго определено, то се слива със "заместване“, "изобразяване“ и подобни, доближава се дори до загатването.

При редица символи сравнението е близко до ума. Има обаче и такива, при които се питаме къде е общото, tertium comparationis на предполагаемото сравнение. Или го откриваме при по-внимателно разглеждане, или то наистина си остава скрито. Странно е още, ако символът действително е сравнение, че то не се разкрива чрез асоциациите, че сънувалият си служи с него, без да го познава. Нещо повече, той не иска да го признае, след като му е посочено. И така виждате, че символното отношение е особен вид сравнение, чиято основа още не сме разбрали напълно.

Може би по-късно ще открием нещо повече за това непознато явление. Не са много нещата, които се представят символично в съня. Човешкото тяло в неговата цялост, родителите, децата, братята и сестри- те, раждането, смъртта, голотата – и още едно нещо. Единственото типично, тоест постоянно представяне на човешката личност като цяло е чрез къща – факт, установен още от Шернер; той дори е склонен да приписва на символа "къща“ първостепенно значение, каквото тя всъщност няма. Случва се насън човек да слиза по фасадата на сграда, понякога с удоволствие, понякога със страх. Гладките стени представляват мъжете, а тези с издатини и балкони, за които можеш да се заловиш – жените. Родителите се явяват в сънищата като император и императрица, цар и царица или други авторитетни лица; видно е, че тук сънят изразява голяма почит.

По-малко внимателен е към децата, братята и сестрите; те се символизират от дребни животни, от насекоми. Раждането почти винаги се изобразява чрез някаква връзка с вода; човек скача във вода или излиза от нея, спасява някого от удавяне или сам намира спасение във водата, тоест отнася се към нея като към майка. Умирането се замества от заминаване, пътуване с влак, смъртта – от различни неясни, плахи загатвания, голотата – от дрехи и униформи. Виждате как границата между символичното изобразяване и загатване се размива. Не може да не направи впечатление, че в сравнение с оскъдния брой на горепосочените символи обектите и темите от една друга сфера се изобразяват с извънредно богата символика. Това е сферата на сексуалния живот, гениталиите, половите процеси, половия контакт. Преобладаващото мнозинство от символите в съня са сексуални.

Тук се забелязва странно несъответствие. Обозначаваните обекти са малко, а символите им – изключително много, тъй че всеки обект може да се изрази чрез многобройни, почти равностойни символи. Така при тълкуването се получава нещо, което среща всеобщо несъгласие. В проти- воположност на многообразието в сънищата тълкуването им е твърде монотонно. Това не се харесва на никого, но какво да се прави?

Тъй като за пръв път в тези лекции стана въпрос за сексуалния живот, длъжен съм да ви поясня как смятам да разглеждам тази тема. Психоанализата не вижда тук никакъв повод за забулване и намеци, не вижда причини да се срамува от заниманието с тази важна материя, смята, че е коректно и прилично да нарича нещата със собствените им имена, и се надява, че по този начин най-добре ще предотврати сму- щаващите странични мисли. Обстоятелството, че говоря пред ауди- тория от двата пола, не променя тук нищо. Както няма наука ad usum delphini, тъй няма такава и за невръстни девойчета, а дамите между нас със самото си присъствие в тази зала вече са дали да се разбере, че желаят да бъдат поставяни наравно с мъжете. И така за мъжкия полов орган сънят разполага с редица символични изображения, при които основата на сравнението обикновено е твърде явна.

Преди всичко за мъжките гениталии като цяло е символично свещеното число три, най-забележителната и най-интересна за двата пола част от гениталиите – членът – се замества символично, на първо място, от неща, които го наподобяват по форма, тоест дълги и стърчащи – бастуни, чадъри, прътове, дървета и подобни. Освен това от предмети, имащи с него общото свойство да проникват в тялото и да го нараняват, всякакви остри оръжия – ножове, ками, копия, саби, но също и огнестрелни – пушки, пистолети и особено подходящия по форма револвер. Нощните кошмари на девойките много често съдържат преследване от мъж с нож или огнестрелно оръжие. Това може би е най-разпространеният случай на съновна символика, която сега без труд ще си преведете. Лесно разбираемо е и заместването на мъжкия член с предмети, от които тече вода – чашки, кани, фонтани, и с обекти, които могат да се удължават, като спускащи се надолу лампи, моливи с изваждащ се графит и т.н. Че моливите, перодръжките, пилите за нокти, чуковете и други инструменти са несъмнено мъжки сексуални символи, също се дължи на едно близко до ума възприемане на този орган.

Повече подробности можете да откриете в страницата на инициативата Freud24, а излъчванията от страните-участнички може да проследите на живо в страницата Freud24. 

бюлетин

още реакция