EMPATHEAST във Видин разглежда темата за съживяване на културните периферии

Лекции, дискусии, турове до съседни села, прожекции и изложба с творби на над 16 съвременни артисти

От 10-ти до 12-ти ноември 2023 г., благодарение на сдружение „Фабрика за идеи“ и местния партньор Видински фонд „Читалища“, организаторите разширяват дискусията за ролята на културата в създаването на нови сценарии за бъдещето, като канят множество читалища и жителите на Видин в един фестивално-дискусионен формат, наречен EMPATHEAST, с тема „География на изоставянето/ география на съживяването“. Пространствата, които приютяват форума, са Културен център „Жул Паскин” (великолепен пример за съживено чрез култура пространство), Симфониета Видин, Библиопоща и трите видински села Делейна, Синаговци и Кошава (част от Резиденция Баба 2023), в които има организирани турове!


Целта на форума тази година е да покаже на регионално ниво стойността, спешността и ценността на практики, децентрализиращи културните ресурси, и че това е ключова точка на натиск в системата на неслучващото се устойчиво регионално развитие.

Ще се срещнем с резултатите от престоя на десетки артисти в села от мрежата на Резиденция Баба, както и цялата разнолика граждански активна общност, създадена покрай мрежата на „Фабрика за идеи“ и Видински фонд „Читалища“.

Според една от основателките на сдружение „Фабрика за идеи“ Янина Танева-Георгиева:

Проблемът и работата с т.нар. „културни периферии“ трябва да бъдат спешно припознати и адресирани от отговорните институции като приоритет, тъй като сме близо до критична точка на откъсване и сегрегация, след която намесата би била невъзможна и икономически много по-скъпа за цялото ни общество.

КАКВО ВКЛЮЧВАТ ТРИТЕ ДНИ НА ФОРУМА?

По време на фестивала ще има много възможности да си говорим и чуем възможните визии за българските села и културните периферии. В програмата са предвидени иновативни дискусионни формати, лекционен панел, изложба и прожекции на артистични и документални филми на артисти, които участваха в 1-месечен престой в села в „Резиденция Баба” 2023, работилници и арт инсталации.

10 НОЕМВРИ (ПЕТЪК) / Културен център „Жул Паскин“

10 – 13.30 ч. „Култура на съживяването: съживяването и културата“ с лектори от България, Германия и Исландия

Ролята на културата в регионалното развитие: препятствия и възможности с Диана Андреева-Попйорданова (Обсерватория за културна икономика), Виктория Драганова (Swimming pool), Ирина Мутафчийска (гл. ас. д-р), Янина Танева-Георгиева (Фабрика за идеи), Десислава Иванова (Регионална библиотека „Михалаки Георгиев")

14.30 – 17.15 ч. – Дискусия „Световно кафене“ - Бъдещето на Читалищата! Бъдещи предци - с гости от села, част от мрежата на „Резиденция Баба“, местна власт, организации и читалища

18.30 ч. Откриване на изложба на артисти от „Резиденция Баба“ / Културен център „Жул Паскин“ (Синагога)

11 НОЕМВРИ (СЪБОТА) 

10.30 – 13 ч. „Култура на съживяването: съживяването и културата" II част / Културен център „Жул Паскин“ (Синагога)

Поддържане на местната жизнеустойчивост чрез образование и земеделие / Надежда Максимова / Теодор Василев / Ангел Георгиев (SoftUni) / Миглена Младенова

11.00 ч. – 13 ч. Работилници на артисти от проект „Лаборатория Право на култура“ / Библиопоща

Ева Тенева-Зайков - рисуване върху прозрачни повърхности, зад които стоят места, които да си представим заедно наново

11.00 ч. - 12 ч. (на 12 НОЕМВРИ)

КЪЩА - арт инсталация, направена от сънища - на Мира Владимирова и Инна Павлова (Нишка колектив) / Библиопоща

13 – 17 ч. Организиран тур из съживени с изкуство места и обяд в село Кошава

17.30 – 19.30 ч. Прожекции на документални и игрални филми на артисти от Резиденция Баба 2023 / Симфониета - Видин

20 ч. Междупоколенческо парти и изложба на Елена Стойчева и Сара Крейкрафт в новоремонтираното от „Фабрика за идеи“ в с. Делейна пространство (със записване; организиран транспорт, музика, храна)

12 НОЕМВРИ (НЕДЕЛЯ)

През целия ден / Изложба на артисти от „Резиденция Баба“ / Културен център „Жул Паскин“ (Синагога)

11 ч. Баба брънч и разходка из възстановени с изкуство пространства в с. Синаговци

Всичко това се случва най-вече благодарение на местните хора на НЧ „Наука – 1925“ с. Синаговци; НЧ „Светлина – 1927“ с. Делейна; НЧ „Съзнание – 1928“ с. Кошава; НЧ "Фар - 1930" с. Паволче; НЧ „Наука - 1919“ с. Лик и НЧ „Развитие - 1922“ с. Ослен Криводол, но и с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП в рамките на проект “Съживяване на селата чрез творчески дейности”.

Фейсбук събитие - общо с недетайлна програма за целия форум. Фейсбук събитие за работилници на артисти от Резиденция Баба в БиблиоПоща. Фейсбук събитие за представяне на децата от с. Лик и с. Паволче и техните проекти за селата. Фейсбук събитие за прожекциите с артистични и документални филми на артисти от Резиденция Баба 2023. Формуляр за регистриране за отделните събития. 

Проектът "Съживяване на селата чрез творчески дейности", от който е част артистичната Резиденция Баба, ремонтите на пространства 6 села и международният форум EMPATHEAST през 2023 г., се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за създаването на устойчив културно-предприемачески модел, адресиращ обезлюдяването на селата чрез достъпа до култура в тях.

култура международен форум Видин EMPATHEAST

бюлетин

още реакция