Станислав Беловски: Аз трябваше да направя нещо…

Изложбата в Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство може да видите до 26.03.

От днес в „Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство“ може да бъде видяна изложбата „Аз трябваше да направя нещо“ на отличения с награда „АртАкция на годината“ за изкуство с кауза в категория РеАкция: „Обществена позиция и социална отговорност“ Станислав Беловски. Със заглавието на изложбата, както и с цялостното си творчесто, Беловски се заявява като лице, което не може да стои встрани, обърнато към себе си и занимаващо се с чисто естетически въпроси.


„Художникът не е академичен изследовател, за да трябва да е обективен или неутрален. Изкуството е преди всичко лична позиция, вид политически акт. Преди няколко години започнах да правя работи в градска среда и в социалните мрежи, за да стигна до хора, които не биха влезли в галерия да гледат моето изкуство. Желанието ми е да ги провокирам да осмислят и аргументират своето мнение по значими социални въпроси. Големите решения не се взимат някъде „горе“, а ги правим ние с личния си избор. Всеки един от нас е важен и може да променя нещата…“, казва Станислав Беловски по повод уличния стенсил „Путин и мъртвото му тяло“, обиколил репортажите на световните агенции през март и април 2022.

Изложбата поставя акцент на този аспект от работата на артиста: улично изкуство от 2022, дигитални колажи и картини, създадени като реакция на войната в Украйна, започнала точно преди една година на 24 февруари, както и рефлексия спрямо призивите за „неутралитет“, намиращи отзвук в обществото ни.


Темата за осмисляне на общото ни минало и отпечатването му върху настоящето е обект на работата на Станислав Беловски в серия негови самостоятелни и групови проекти през годините, представени в изложбата с отделни произведения: “Correction of Socialism”/„Корекция на социализма“ (2014), “Forget Your Past“/„Забрави миналото си“ по инициатива на фотографа Никола Михов (2017), “No Reason to Leave from the Sun” / „Няма причина да напуснем Слънцето“ (2019) и други. Специално място заемат монументалните паметници като знаци на колективното ни минало и на това как артистичните намеси могат да преобърнат смисъла и да неутрализират символите, с които са натоварени.


Бързината на артистичната реакция към актуални събития определя и изразните средства на Станислав Беловски. В творбите си той включва цитати и заемки от широкоизвестни произведения на изкуството, архивен снимков материал, личен фотоархив и документални фотографии и репортажи от мястото на военните действия, обръща се към общоизвестни, иконични образи. За своите колажи артистът използва произведения на известни художници като Ернест Пиньон-Ернест, Ричард Хамбълтън, Рой Лихтенщайн, Гюстав Кайбо, Каспар Давид Фридрих и фотографите Айвор Прикет, Слим Ааронс и други, като към всяка творба има описание на първоизточника, времето и мястото на излагането й в публичното пространство.

бюлетин

още реакция