Дигитална книга за посетители в галерии из страната

Проектът "Guestbook" е осъществен от Фондация “Future Perfect”.

Guestbook е ново въплъщение на добрата стара книга за гости. С разликата, че тя представлява дигитална платформа за обратна връзка от посетителите на галериите в страната и първа стъпка към разработка на програма за лоялност на галериите.

На видни места в галериите-участници, които вече са над 15 в София и страната, са поставени QR кодове, придружени от кратко описание на проекта. Сканирайки QR кода с телефона си, посетителите могат да попълнят впечатленията си от своето посещение, да сигнализират за проблем или да оставят препоръка.

Така започва диалогът между екипа на галерията и публиката - ценна обмяна на информация, която би допринесла за подобряване на обслужването, оценка от посещение на дадена изложба, впечатления от галерията.

Екипът на галерията сам преценява по какви теми да поиска обратна връзка от гостите си гостуващи изложби, постоянни експозиции, образователни програми, инфраструктура или услуги. А ако посетителите се съгласят, могат да се абонират за нюзлетърите на галериите и да получават информация относно предстоящи изложби и събития. Всичко това се случва за не повече от 2 минути, а на база на събраната информация от гостите екипът може да анализира профила на аудиторията си и да взима по-лесно бъдещи решения, включващи теми за бъдещи изложби, начин на комуникация, нови методи за привличане на посетители.

Галериите, в които може да откриете Guestbook, до момента са СГХГ, Райко Алексиев, галерия Структура, DOZA, Plus359 (Водната кула), Институт за съвременни изкуства, галериите в СливенДобрич и Варна, галерия Intro, галерия Нюанс, Æther, Swimming pool, Васка Емануилова, Credobonum.

Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд “Култура”

бюлетин

още реакция