Изложба за лятото, което просто се живее

Иван Смолянов с изложба-живопис в галерия “Аросита" до 28 август.

В. Млечевска

В своята самостоятелна “Лятна изложба” Иван Смолянов показва живописни творби рисувани през последната година със сюжети почерпани от плажа, улицата и човешкото влечение към удоволствие. Със своите картини Иван Смолянов споделя приятното усещане от наблюдението на непринудени ситуации като ги облича в свежи пастелни багри.

Лятото просто се живее и след това си спомняме за него през съзерцателните и разумни месеци. Тогава сетивата са наситени от всякакви миризми, цветове и гледки, от които единствено остава (ако е създаден) някакъв образ като снимка например или картина, бегло запечатал тези моменти. Измежду летните сцени на блажено бездействие, леко подивели опечени от слънцето хора, лъсват и заголени бедра, извивките на тела... 

Иван Смолянов е направил усилието да възстанови на платното някои от тези образи, за които не е сигурно дали са спомен или фантазия, но има ли значение произхода на един копнеж?

Определени картини имат храктера на свидетелство: например целенасочено наблюдавани чифт бедра, леко открехнати свити в два успоредни “Л” - дамски крака, и съвсем невъзмутими нудистки в серия лежащи пози, докато други фигури са сглобени от триъгълници и окръжности, които могат да се слеят в плана на квартал гледан от висока сграда. 

Иван Смолянов формира своя стил в стремежа си да достигне до обобщение, което казва всичко в едно изречение. В него има простотата на изчистената композиция и нещо леко и оптимистично в погледа, на което злободневието на битието отстъпва. 

Иван Смолянов е роден през 1970 г. в София, завършил е ССХУ  “Илия Петров”, София и в последните няколко години се занимава с живопис. Галерия "Аросита" се намира в София на ул. Врабча 12.

Получавай месечна селекция с най-новите ни материали по email

Още РеAкция