Америка каза: IQOS излага на по-малко токсични вещества от цигарите

Преминаването напълно от конвенционални цигари към IQOS значително намалява излагането на тялото ви на вредни или потенциално вредни вещества

Добрите новини за заклетите пушачи, които не могат да се откажат от никотина бяха съобщени от регулатора на САЩ, Американската агенция по храни и лекарства (FDA). От агенцията потвърждават, че има достатъчно научни данни, за това, че преминаването напълно от конвенционални цигари към IQOS значително намалява излагането на тялото ви на вредни или потенциално вредни вещества. 

Мич Зелер, Директор на Центъра за тютюневи изделия към FDA обяви:

"Данните, предоставени от компанията, показват, че пускането на пазара на тези конкретни продукти с разрешената от FDA информация може да помогне на зависимите пълнолетни пушачи да преминат от конвенцианалните цигари с горене към тези нови продукти, като намали излагането им на вредни вещества, но това може да стане само ако те напълно преминат на тях.”

Данните показват, че в най-пълното проучване за вредни вещества, разгледано от FDA, включващо 107 канцерогенни и токсични вещества, които се съдържат в дима от цигарата, в парата от IQOS те или не са присъствали въобще или са били по-ниски концентрации отколкото в цигарения дим. 

Получавай месечна селекция с най-новите ни материали по email

Още РеAкция