#ВидеоАкция с Олга Минева

Безплатно интерактивно обучение на тема „Насилието в литературата и неговите проекции в киното и на театралната сцена. Ефективност на гражданските организации, ангажирани с дейности за редуциране на домашното насилие”

Проведе се безплатно интерактивно обучение на тема „Насилието в литературата и неговите проекции в киното и на театралната сцена. Ефективност на гражданските организации, ангажирани с дейности за редуциране на домашното насилие” с лектор Олга Минева, психолог и създател на фондация EMPROVE. То се състоя на 2 март, сряда, от 18:30 ч. във "Фейсбук" страницата на АртАкция.


Можете да гледате записа на нашия YouTube канал: 


Мисията на фондация Emprove кореспондира с един извънредно наболял проблем в българското общество: физическия и моралния тормоз на жени и момичета. Целта е да се повиши осъзнатостта към най-ранните прояви на насилие във взаимоотношенията, да се променят обществените нагласи, както и да се подкрепят жени и девойки, преживели насилие. Дейността на фондацията включва публични кампании за ранна превенция и осведоменост; безплатна психологическа и юридическа подкрепа за жени, преживели насилие; коучинг; обучения; групови терапевтични сесии; арт инициативи и др.

 

Въпроси, засегнати и дискутирани в рамките на обучението:

- как изкуството пробужда желание за промяна

- по какъв начин писането и литературата могат да спомогнат за преработването на психическа травма от преживяно насилие

- силата на отчаянието, или как жертвата може да се превърне в „Жена Survivor“

- какви са първите признаци, че сме във връзка с насилник

- да поговорим за границата между любовта и насилието

- фокус върху кинопроекта РаноБудна: Пробуждане

- обсъждане на добри примери в съвременното кино, които насочват публичното внимание върху домашното насилие

 

За лектора: 

Олга Минева е организационен психолог с научни степени по спец. „Психология“ от университета в Хайделберг, Германия, и „Организационна психология“ от Лондонския университет. През последните 10 години работи в подкрепа на бизнес организации и организации от неправителствения сектор в качеството си на психолог и консултант. Отдадена е на каузата за справедливо овластяване на жените и на борбата с домашното насилие. Олга е основател на фондация EMPROVE (ЕМПРУУВ), която се стреми да влияе на обществената подкрепа и нагласи по отношение на жени и момичета, преживели насилие. Отличена е с наградата „Застъпник на годината“ на Български хелзинкски комитет. Олга и екипът ѝ стоят зад кампанията за ранна превенция #РаноБудна и първата по рода си общност #ЖенитеSurvivors. Олга вярва, че изкуството има незаменима роля в социалната промяна - продуцент е на късометражния клип „РаноБудна: Пробуждане", награден на фестивала Catharsis в Русия. Координатор е на творческата инициатива #ИзкуствотоПробужда, която обединява силата на литературата и визуалните изкуства в посока ранна превенция на насилието.

 

Инициатива бе част от проекта „Панел от дигитални обучения на социалнозначими теми за млади специалисти в областта на филмовата и театралната драматургия“, разработен в съответствие с приоритетна област 3 на Програма ЕВРОПА: Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт. Проектът включваше девет интерактивни дигитални обучения, реализирани в интервала февруари – май 2022 г. В ролята на лектори влязоха изтъкнати български теоретици и практици с опит в реализацията на интердисциплинарни проекти в областта на изкуството.


Pоредица от обучения не бе изолиран акт, а дългосрочна стратегия на организаторите за насърчаване на траен обществен дебат през анализ на посланията на съвременното изкуство (с фокус кино, театър и литература) по посока активизиране на културните мениджъри и специалистите в областта на филмовата и сценичната драматургия и създаване на условия за повишаване на гражданската чувствителност и непримиримост към всякакви форми и прояви на антихуманност и незачитане на основни човешки права.


Проект „Панел от дигитални обучения на социалнозначими теми за млади специалисти в областта на филмовата и театралната драматургия“ се изпълни с финансовата подкрепа на Столична община - Програма „Европа“ 2021 от Фондация „Синелибри“ в партньорство с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Фондация „Сингъл Степ“.

 

Мненията и/или заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.

бюлетин

още #ВидеоАкция