#ВидеоАкция с Христо Христозов

Безплатно интерактивно обучение на тема „Неочаквани предизвикателства за сценичните изкуства в условия на пандемия и институционалните мерки, способстващи за минимизиране на здравния риск”

Проведе се безплатно интерактивно обучение на тема „Неочаквани предизвикателства за сценичните изкуства в условия на пандемия и институционалните мерки, способстващи за минимизиране на здравния риск с лектор Христо Христозов! То се състоя на 17 февруари от 16:00 ч. във "Фейсбук" страницата на АртАкция. 


Инициативата бе част от проекта "Панел от дигитални обучения на социалнозначими теми за млади специалисти в областта на филмовата и театралната драматургия", разработен в съответствие с приоритетна област 3 на Програма ЕВРОПА: Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт, изпълняван от фондация "Синелибри" с финансовата подкрепа на Столична община – Програма "Европа" 2021 в партньорство с НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" и фондация "Сингъл Степ".

 

Можете да гледате записа в нашия YouTube канал: 


Проектът включваше девет интерактивни дигитални обучения, планирани за реализация в интервала февруари – май 2022 г. В ролята на лектори влязоха изтъкнати български теоретици и практици с опит в реализацията на интердисциплинарни проекти в областта на изкуството. Проектът не беше изолиран акт, а дългосрочна стратегия на инициаторите му за насърчаване на траен обществен дебат през анализ на посланията на съвременното изкуство (с фокус кино, театър и литература) по посока активизиране на културните мениджъри и специалистите в областта на филмовата и сценичната драматургия и създаване на условия за повишаване на гражданската чувствителност и непримиримост към всякакви форми и прояви на антихуманност и незачитане на основни човешки права. Първото интерактивно обучение – на тема "Подходи към изследване на хомофобията и други форми на дискриминация в киното и театъра" - се състоя на 9 февруари. В качеството си на лектор Коста Каракашян разгледа важни въпроси, обединени от тази злободневна за българското общество тема, и сподели личен опит от гледна точка на професионалните си изяви.

 

Няма съмнение, че пандемията ограничи силно културния живот в глобален план и намали драстично приходите в творческия сектор. Това постави под въпрос бъдещето на хората, които се занимават със сценични изкуства в много европейски страни, още повече че те изпитваха затруднения и преди разразилата се криза в резултат от разпространението на коронавируса. Много сериозни са и проблемите, свързани със самия работен процес в областта на киното и театъра в частност. Ето защо решихме да разгледаме най-отчетливите проблеми и предизвикателства за сценичните изкуства в условия на пандемия, както и институционалните мерки, способстващи за минимизиране на здравния риск. 

 

Въпроси, засегнати и дискутирани:

- последиците от разпространението на Covid-19 и тяхното отражение върху достъпа до сценичните изкуства и поведението на публиката;

- как пандемията промени навиците на зрителите;

- влияние на здравните мерки върху програмирането на фестивали и други събития;

- оценка на институционалните мерки и как се адаптираха организаторите на събития;

- анализ на текущата ситуация - наблюдава ли се прилив/отлив на публика и какви са очакванията й;

- какви са методите за привличане на публика в условия на пандемия;

- изводи от изминалите две години на пандемия в контекста на сценичните изкуства и тяхната организация.

 

За лектора:

Христо Христозов е магистър по право от СУ "Св. Климент Охридски". През 2010 г. завършва програмата "Младите лидери на България" с модули в Ню Йорк и престижния университет за предприемачество Babson College. От 2011 г. работи като бизнес треньор по лидерство и управление на екипи, като подпомага екипи и организации да постигат по-добри резултати. От 2011 до 2018 г. е част от екипа на София Филм Фест, а в периода 2016-2018 г.  и от началото на 2021 г. работи като програмен директор на Дома на киното. Занимава се с киноразпространение на арт кино и е селекционер на редица фестивали.  В момента работи като асоцииран фасилитатор в Бизнес институт.


Проект "Панел от дигитални обучения на социалнозначими теми за млади специалисти в областта на филмовата и театралната драматургия" се изпъли с финансовата подкрепа на Столична община - Програма "Европа" 2021 от Фондация "Синелибри" в партньорство с НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" и Фондация "Сингъл Степ".

 

Мненията и/или заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.

бюлетин

още #ВидеоАкция